GDPR

 

Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.,

IČ: 25037684, se sídlem Ringhofferova 66, 251 68 Kamenice


Prohlášení o souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a informace o zpracování

  • Společnost provedla evidence záznamů o činnostech zpracování, kde u všech činností byly posouzeny právní důvody zpracování osobních údajů subjektu údajů jako nezbytný předpoklad legálního zpracování osobních údajů s vědomím, že zpracování osobních údajů se vždy váže ke konkrétnímu účelu.
  •  Při posouzení rizik pro zabezpečení osobních údajů společnost vzala v úvahu rizika, která zpracování představuje, jimiž jsou např. náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměnění, neoprávněné zpřístupnění, nebo zpřístupnění předaných, uložených, nebo jiným způsobem zpracovaných osobních údajů, které by mohly vést k fyzické, hmotné nebo nehmotné újmě.
  •  Společnost přijala a implementovala vnitřní předpisy pro nakládání s osobními údaji, které jsou pro všechny zaměstnance ve společnosti závazné.
  •  Všichni zaměstnanci společnosti jsou průběžně školeni a testováni v činnostech souvisejících s nakládáním s osobními daty.
  •  Společnost provedla procesní změny a zavedla opatření, která dodržují zejména zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Tato opatření spočívají mj. v minimalizaci zpracování osobních údajů (přiměřenost a relevance ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány), v transparentnosti a korektnosti s ohledem na účely zpracování osobních údajů, v přesnosti a důvěrnosti osobních údajů a v umožnění přístupu subjektů údajů k jejich datům.
  •  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  •  Při zpracování pořízených osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů. Nedochází k předání osobních údajů do jiných států.
  •  Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních dat právo přístupu k těmto osobním údajům, dále pak má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, má rovněž právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za splnění podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  •  Odpovědné místo pro zpracování dat: Strojmetal Aluminium Forging s.r.o., Michal Čapek, telefon: +420 323 619 570, e-mail: . U této osoby může subjekt údajů uplatnit svá práva a požadavky.
  •  V případě změny osobních údajů rozhodných pro náležité a správné zpracování je potřeba tuto změnu společnosti nahlásit.

© 2019, Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑